Hexagon AB

Inbjudan till telefonkonferens 13 februari kl 15:00

Evenemang

13
FEB
 
Hexagon ABs VD & Koncernchef, Ola Rollén, presenterar och kommenterar delårsrapporten fjärde kvartalet 2006 vid en telefonkonferens tisdagen den 13 februari kl 15:00. Presentationen kommer att hållas på engelska. För deltagande vänligen ring in på +46 (0)8 5052 0110 från Sverige, +44 (0)20 7162 0025 från Storbritannien, +1 334 323 6201 från USA eller +41 (0)2 2592 7007 från Schweiz. Rapporten offentliggörs kl 8:00 samma dag. Vänliga hälsningar Hexagon AB