Utbildningsdepartementet

Inbjudan - Vem tillhör museernas samlingar?

Evenemang

22
SEP
Världskulturmuseet, Södra vägen 54 i Göteborg.
-
Genom århundraden har västerländska museer byggt upp sina samlingar av föremål från främmande länder och folk. Föremål har kommit till museerna genom krigståg, stöld, vetenskapliga expeditioner, gåvor och köp. Denna ström av föremål som skett - och fortfarande pågår - oftast från svaga till mäktiga, fattiga till rika, öst till väst, syd till nord ställer en rad frågor som diskuteras på Svenska Unescorådets konferens. - Vem tillhör föremålen i museernas samlingar? - Vad ska ske med föremål som kommit till museerna via oetiska metoder? - Ska de lämnas tillbaka? Till vem? Och hur? - Hur kan morgondagens plundring och illegala handel motverkas? Välkomna! Tid och plats: 22-23 september 2008 på Världskulturmuseet, Södra vägen 54 i Göteborg. Kontakt: Eva Hermanson 070-995 06 65 e-post eva.hermanson@education.ministry.se