Skogsindustrierna

Industridagen 2006 den 15 november

Evenemang

15
NOV
Nalen, Stockholm
Industrikommittén arrangerar Industridagen 2006 den 15 november på Nalen i Stockholm. Industridagen 2006 bygger vidare på offertens förslag och idéer och vi ska i år fokusera på hur man gör för att behålla ledar tröjan inom FoU. Vi vill också fl ytta fram perspektivet med sikte på den forskningsproposition som för väntas 2008. Även de för konkurrenskraften viktiga energifrågorna kommer att lyftas fram i ett särskilt block. Industridagen går även att följa via webbteve. Läs mer om Industrikommittén på webben: http://www.industriavtalet.com