Cardo AB

Inför Cardo ABs årsstämma

Evenemang

06
APR
MalmöMässan Mäss- & Kongresscenter, St Varvsgatan 15, Malmö
 

Årsstämma hålls torsdagen den 6 april 2006 kl 17.00, i MalmöMässan Mäss- & Kongresscenter, St Varvsgatan 15, Malmö.

Förteckning över de ärenden som föreslås förekomma på bolagsstämman intas i officiell kallelse som publiceras den 6 mars i Dagens Industri, Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Sydsvenska Dagbladet. Kallelsen finns även tillgänglig på Cardos webbplats www.cardo.com

Som framgår av kallelsen föreslår styrelsen årsstämman dels att utdelning för verksamhetsåret 2005 skall lämnas med 8:00 kronor per aktie dels att styrelsen skall bemyndigas att före nästa ordinarie bolagsstämma återköpa egna aktier enligt de närmare villkor som framgår av kallelsen. Styrelsen föreslår vidare ändring av bolagsordningen, huvudsakligen till följd som anpassning till den nya aktiebolagslagen. Som tidigare meddelats föreslås omval av nuvarande styrelseledamöter samt nyval av Peter Aru, Vd och koncernchef i Cardo.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall:
- vara införda i den av VPC förda aktieboken senast fredagen den 31 mars 2006
- anmäla deltagandet senast fredagen den 31 mars 2006 klockan 16.00 till Cardos
huvudkontor, Roskildevägen 1, Box 486, 201 24 Malmö, telefon 040-35 04 49, eller
via Cardos webbplats www.cardo.com

Detaljerad information om vad som gäller för anmälan finns i officiell kallelse som annonseras och som finns tillgänglig på webbplatsen.


Malmö den 3 mars 2006

Cardo AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Maria Bergving, kommunikationschef, tel 040-35 04 25, 040-35 04 00, 070-602 61 81


Cardo är en internationell, operativ industrikoncern som erbjuder lösningar med kvalitetsprodukter, högt serviceinnehåll och stort applikationskunnande till strategiskt utvalda kunder. Koncernen har starka positioner på marknaderna för port- och logistiksystem, teknik för avloppsvattenrening samt system för massa- och pappersindustrin. Verksamheten bedrivs i divisionerna: Door & Logistics Solutions, Wastewater Technology Solutions, Pulp & Paper Solutions och Residential Garage Doors. Koncernen har cirka 5.800 anställda i drygt 30 länder och en omsättning på cirka 7,9 miljarder kronor. Mer än 90 procent av omsättningen avser kunder utanför Sverige. Huvudkontoret finns i Malmö.