Umeå kommun

INFORMATION TILL MEDIERNA

Evenemang

23
APR
OBS, ändring! Media inbjuds till presskonferens direkt efter nämndssammanträdet. Tid: 16.00 Torsdag den 23 april Plats: Ryttmästaren, Stigbygeln, stadshusområdet Torsdag den 23 april sammanträder För- och grundskolenämnden i Ryttmästaren, Stigbygeln på stadshusområdet. Beslut ska bland annat fattas om lokalfrågor för Backens skola, samt villkor för enskilda förskolor och familjedaghem. Tema för eftermiddagen är omvärldsbevakning - ekonomiska konsekvenser. Hela föredragningslistan finns på webben: http://www.umea.se/download/18.40133a33120c2ac210280002107/fgn090423.doc För ytterligare information är ni välkomna att kontakta: Margareta Rönngren (s), ordf i nämnden, 070-573 84 83 Stefan Nordström, vice ordförande (m), 070-690 79 39
 
Ryttmästaren, Stigbygeln, stadshusområdet