Motala kommun

Informations- och samrådsmöte: Nytt småhusområde i Södra Freberga

Evenemang

15
NOV
KS-salen, Kommunhuset i Motala
 
Planarbete har påbörjats för ny bostadsbebyggelse i anslutning till Södra Freberga gård. Alla intresserade är välkomna till informations- och samrådsmöte. Planarbete har påbörjats för ny bostadsbebyggelse i anslutning till Södra Freberga gård. Avsikten är att kunna erbjuda både villatomter genom kommunens tomtkö och gruppbyggda småhus. Ett första förslag redovisas i ett detaljplaneprogram som nu skickas ut för samråd. Samråd pågår 10 november-22 december 2006. Informations- och samrådsmöte Alla intresserade är välkomna till Informations- och samrådsmöte. Onsdagen den 15 november kl. 18.30 i KS-salen, Kommunhuset i Motala. Frågor Frågor besvaras av Stadsbyggnadsenheten, planarkitekt Karin Hast, tel 0141- 22 51 95. Under samrådstiden finns programmet tillgängligt i Kommunhusets foajé i Motala samt på denna webbplats, se länk till höger på sidan.