Gnosjö kommun

Informationsmöte om landsbygdsutveckling

Evenemang

20
NOV
Församlingshemmet Källeryd
 
Välkommen till ett informationsmöte om Leader, måndagen den 20 november, kl 18.30 i församlingshemmet, Källeryd. Leader är en metod som gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna i landsbygdsprogrammet, dvs att främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Från 2007 är det möjligt att ansöka om att bilda nya Leader-områden. Den här kvällen har du möjlighet att få veta mer om - vad arbetssättet i Leader innebär - hur Leader kan bidra till utveckling av landsbygden i Gnosjö kommun - hur man går tillväga för att bilda ett Leader-område i vår region Vid informationsmötet medverkar Anders Strånge, Leader+Smålandsgruppen och Karin Eickhoff, Hushållningssällskapet. Mötet vänder sig till hela kommunen. Gnosjö kommun bjuder på fika.