Laholms kommun

Informationsmöte: Tyck till om vindkraften

Evenemang

30
NOV
Mästocka bygdegård
 
Var ska de framtida storskaliga vindkraftverken placeras i Laholms kommun? Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förlslag där man framför allt riktar blickarna mot kommunens inland. Särskilt områdena kring Mästocka, Knäred och Hishult är heta. Den 14 november behandlades förslaget i kommunstyrelsen, och nu vill beslutsfattarna ha kommuninvånarnas synpunkter på de storskaliga planerna. På två informationsmöten, den 30 november klockan 18.30 i Mästocka bygdegård och den 12 december klockan 18.30 i Laholm, redogörs närmare för tankarna. Synpunkter Som kommuninvånare har du möjlighet att lämna synpunkter till och med den 28 februari 2007. Skriftliga synpunkter ska lämnas till: Laholms kommun Kommunstyrelsen 312 80 Laholm För ytterligare upplysningar kontakta: * Stadsarkitekt Kjell Pihl, tfn: 0430-152 86, e-post: kjell.pihl@laholm.se * Planeringssekreterare Karl-Axel Jansson, tfn 0430-152 40, e:post: karl-axel.jansson@laholm.se Här kan du ladda ner förslaget till vindkraftplan (pdf-fil 985 kb): http://www.laholm.se/upload/mil/SBK/%C3%96versiktsplan/Vind_samanhallet.pdf