ESBRI

Innovation genom nätverk

Evenemang

17
FEB
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm. Går även att se i efterhand som kostnadsfri webb-tv på www.esbri.se
  -
Välkommen till en öppen föreläsning, arrangerad av ESBRI. Temat är Samverkansnätverk – småföretagens väg till innovation. Samverkansnätverk kan vara småföretagens bästa väg till innovation. Det visar forskning från Luleå tekniska universitet. Företagen i nätverken är geografiskt närliggande, verkar inom samma bransch och förbinder sig genom ett nätverksnamn att samverka inom exempelvis produktutveckling och internationalisering. Inspirationen kommer från framgångsrika kluster. Föreläsningen ger en bild av hur de här alternativa formerna av nätverk har vuxit fram, hur de arbetar och hur de presterar. Föreläsarna kommer också att diskutera olika möjligheter för framgångsrik samverkan och ge exempel på hur nätverk kan designas. Talare: Professor Joakim Wincent och docent Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet

Registrering

Anmäl dig till evenemanget