FORCE Technology Sweden AB

Inspiration till frukost! Letar du en metod för att väcka företagsledningens intresse för ledningssystemet?

Evenemang

06
SEP
Malmö Börshus - 6 september // Göteborg Centralhuset Konferens 7 - september // Stockholm Lindqvist & Lundqvist Konferens - 10 september//
-   -
Vi bjuder på frukostseminarium - Anmäl dig nu! Kl 08.00 - 10.00 6 september i Malmö 7 september i Göteborg 10 september i Stockholm De flesta företag jobbar idag med tydligt definierade mål och strategier för hur verksamheten ska utvecklas över tid. Ägarna har krav på lönsamhet och tillväxt, samtidigt ökar kraven från både kunder och andra intressenter på att företagen arbetar med tydliga mål och utveckling även inom exempelvis miljöområdet. Är företagets ledningssystem för miljö-, arbetsmiljö- och/eller kvalitet certifierat enligt gällande ISO-standard så görs redan i dag regelbundna internrevisioner. Frågan är hur resultaten från revisionerna används på ledningsnivå? Många upplever i dag att resultaten bara blir en statusrapport som inte skapar ett mervärde. Gör man istället sina internrevisioner processbaserade och utgår från de processer som stöttar företagets strategier och mål får man per automatik en uppföljning av verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Revisionerna blir därmed ett effektivt verktyg för styrning och utveckling av företaget. Processorientering, effektivitet och ”performance” är begrepp som ofta förknippas med ledningssystem och lean, men inte lika ofta implementeras tankesätten fullt ut i en internrevision av ledningssystemen. Varför inte plocka russinen ur kakan och skapa en processaudit, som en grund för att ge företagsledningen det de önskar och samtidigt väcka engagemanget för till exempel miljöarbetet i företaget. Ett processbaserat arbetssätt svarar även mot de troliga kommande kraven i nya revisionen av ISO 14001. Kom på ett av våra kostnadsfria frukostseminarier och låt oss visa dig en av våra metoder för processaudit. Vi hoppas kunna bidra med nya perspektiv och ett stort mått inspiration! Kostnadsfritt! Avbokning - Om du anmält dig och inte avbokat senast 7 dagar innan debiterar vi SEK 395 Talare Seminariet leds av Susanna Henriksson, miljöchef på FORCE Technology Sverige och Kasper H Mühlbach, konsult och IRCA-certifierad Lead Auditor på FORCE Technology Danmark.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget