Diosentic Systems AB

Inspirationsföreläsning - Om uppföljningsverktyget UBU - Uppföljning av insatser för Barn och Unga

Evenemang

11
OCT
Conventum, Olof Palmes torg 1, Örebro. Lokal: Bryggaren
  -
Socialtjänsten har krav på sig att på olika sätt följa upp sin verksamhet. I SOSFS 2012:11 om ansvaret för barn och unga i familjehem, jourhem, HVB står om egenkontroll som bl a kan vara att ta tillvara barnens och vårdnadshavares synpunkter på de insatser man fått. Socialtjänsten i länet behöver följa upp de ramavtal som upphandlas 2013, både under avtalstiden och inför nästa upphandling. Ett sätt att göra det är via UBU, Uppföljning av placerade barn och unga.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget