Folk och Försvar

”Institutioner för global säkerhet” Välkommen till en säkerhetspolitisk konferens på Linköpings universitet!

Evenemang

22
NOV
Hörsal Key 1, Linköpings universitet
  -

Välkommen till ”Institutioner för global säkerhet” - en säkerhetspolitisk konferens arrangerad av Folk och Försvar i samarbete med Linköpings universitet.

PROGRAM

09.00 Inledning
Landshövding Björn Eriksson, Länsstyrelsen Östergötland

09.10 Morgondagens transatlantiska länk
Professor Jan Hallenberg, Försvarshögskolan

10.10 Kaffe

10.30 Internationell skiljedom: en idé och dess historia
Per Jansson, Linköpings universitet

11.30 Lunch

12.30 Sveriges framtida roll i FN
FN:s f.d. rättschef Hans Corell

13.30 Paus

13.45 Försvarsmaktens nya inriktning
Talare från Försvarsmakten

14.45 Paus

15.00 Sveriges roll i den internationella politiken
Diskussion med medverkande och deltagare

16.00 Slut för dagen

Vid frågor kontakta Peter Linder, Folk och Försvar, tel: 08-613 49 23.

Varmt välkommen!