IAB Sverige

Integritet och dataskydd online 2 juni – Vi efterlyser synpunkter!

Evenemang

02
MAY
Vasagatan 11, Stockholm
-   -
EU-kommissionen efterfrågar synpunkter från företag och allmänhet angående cookieregeln och andra integritetsrelaterade regleringar i onlinemiljön. Kommissionen ställer frågor inför kommande översyn av lagstiftningen på området, det s.k. ePrivacy-direktivet*. IAB Legal & Policy Task Force inbjuder till frukostseminarium för diskussion av frågorna som formulerats av Kommissionen. Mycket viktigt fråga och vi hoppas du vill och kan vara med och bidra till vår framtid för vår bransch. Seminariediskussionen kommer att användas till underlag för IAB Sveriges officiella svar till EU-kommissionen. Välkomna! Henrik Nilsson ordf Legal & Policy Task Force Var: Vasagatan 11, Stockholm När: 2 juni 08.00-10.00

Registrering

Anmäl dig till evenemanget