Salems kommun

Internationellt treårigt samarbete mellan Rönninge gymnasium och skolor i Berlin, Barcelona, Luxenburg.

Evenemang

26
APR
Aulan, Rönninge Gymnasium
 

Resultatet av det första årets samarbete är det digitala frågespelet Euroquiz som presenteras onsdagen den 26 april kl 14.00 på Rönninge Gymnasium.

Du inbjuds härmed att närvara vid invigningen av det digitala frågespelet Euroquiz. Spelet är resultatet av det första årets arbete i det treåriga skolprojektet mellan skolor från Berlin, Barcelona, Luxemburg och Rönninge. Projektet genomförs med bidrag från Internationella programkontoret. Under det innevarande läsåret har elevgrupper på de olika skolorna samlat information, översatt och producerat frågor som sedan bearbetats av Multimedieelever på Rönninge Gymnasium.

Dessa håller nu som bäst på att slutföra arbetet med att producera ett spel av all information och alla frågor. Under vecka 17 kommer totalt 9 lärare och 13 elever från de olika europeiska skolorna till Rönninge för slutföra år 1 av projektet, Invigningen av spelet, och för att planera år 2 som kommer att handla om teater.

Onsdagen den 26/4, Kl. 14.00 Aulan, Rönninge Gymnasium

• Presentation av spelet • Mingel med tilltugg • Möjlighet att prova spelet
O.S.A senast 060419

Det skulle vara roligt om du ville vara med oss vid det här tillfället och det skulle ge dig en inblick
skolans arbete med Internationalisering, ett av de prioriterade målen på Rönninge Gymnasium.

Du är givetvis välkommen att höra av dig om du har frågor kring Rönninge Gymnasium i
allmänhet och Skolprojektet i synnerhet.

Med vänliga hälsningar
Lars-Göran Aasa/Projektsamordnare
larsg.aasa@gymnasiet.salem.se
070-623 29 23

Agneta Sjödell/Bitr. rektor
agneta.sjodell@gymnasiet.salem.se
08-532 595 11
070-623 29 46 la