Ability Partner

Intranätdagarna 2010

Evenemang

15
JUN
Stockholm
-
Ökad effektivitet och samarbete genom social medier! Just nu sker ett paradigmskifte inom intranät. Social media gör att möjligheterna till kommunikation, samarbete och kunskapsdelning eskalerar. Fortfarande är det naturligtvis avgörande att ditt intranät genererar affärsnytta, att strukturen är väl underbyggd och att sök fungerar väl. Gå på Ability Partners konferens Intranätdagarna 2010 och se hur företag i framkant arbetar med dessa delar. Ta del av konkreta erfarenheter och lärdomar! Ur innehållet • Fördelar och risker med en öppen kultur, social media och web 2.0 internt - hur integrerar du social media och web 2.0 i kommunikationsstrategin och i intranätet? • Bättre kunskapsdelning och samarbete genom sociala medier • Användarbaserad struktur och navigering som åstadkommer ett användbart och hittbar intranät • Hur du visar på ROI och affärsnytta med intranät och social media • Ett intranät som håller sig aktuellt några år framöver – hur ska du tänka för att skapa det? • Att skapa en bra sökfunktion – en kritisk framgångsfaktor – behov, utmaningar och fallgropar Affärsnytta | Sociala medier | Samarbete | Kommunikation | Sök Våra tre senaste konferenser inom intranät har fått 4,2 i snittbetyg* och 100% av deltagarna* rekommenderar någon annan att gå på ett evenemang arrangerat av Ability Partner.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget