Landstinget i Jönköpings län

Invigning av biomedicinsk plattform på Ryhov

Evenemang

13
FEB
Länssjukhuset Ryhov
 

På Länssjukhuset Ryhov finns numera en laboratoriemiljö för studenter, forskare och handledare.

Med gemensamma krafter har Futurum, Hälsohögskolan och Laboratoriemedicin skapat laboratoriemiljön där studenter, forskare och handledare kan mötas och verka i ett kreativt rum för kunskapsutveckling.

Lokalerna är belägna inom Laboratoriemedicin på plan 4 och 5, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Medierna är välkommen till invigningen!
Dag: Tisdag 13 februari 2007
Tid: Klockan 14
Plats: Patologilaboratoriet, plan 5, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Efter invigningen erbjuds möjlighet till visning av lokalerna.

Varmt välkomna!
Bo-Eric Malmvall, Futurum
Jan Strindhall, Hälsohögskolan
Sture Löfgren, Laboratoriemedicin

Kontaktperson:
Sture Löfgren
medicinsk chef, mikrobiokemilaboratoriet
036-32 23 00

Landstingets pressmeddelanden: www.lj.se/omlandstinget

Lisbeth Lejon
Informationsavdelningen
Landstinget i Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping
lisbeth.lejon@lj.se
036-32 40 46, 0705-63 40 46
www.lj.se