Västtrafik

Invigning av Landvetter Resecentrum

Evenemang

20
JAN
Landvetter resecentrum
  -
Fredagen den 20 januari invigs Landvetter Resecentrum. Den nya byggnaden ska möta de kraftiga resandeökningar som väntas i området. Klockan 09:30 blir det invigningstal och bandklippning. I och med kollektivtrafikens fördubblingsmål räknar Västtrafik med att resandet till och från Landvetter kommer öka, från dagens 3 000 påstigningar till 7 000 påstigningar 2025. För att attrahera fler resenärer till kollektivtrafiken krävs att de miljöer resenärerna ska vistas i har en funktionell och god utformning med hög kvalitet. – Ett modernt resecentrum i kombination med läget, med samordning mellan motorvägshållplats, gång- och cykelbro över motorvägen, pendelparkering och närhet till centrala Landvetter skapar stor potential för ett ökat resande, säger Stefan Ekman, infrachef på Västtrafik. Landvetter Resecentrum är en öppen och luftig byggnad med väntsal, personalutrymmen för förare och service för resenärer i form av kiosk. Bussterminalen är placerad mellan riksväg 40 och centrum och har 9 hållplatser med dockning in mot byggnaden, vilket underlättar vid på- och avstigning. Byggnaden har hög miljöprofil och är certifierad enligt Green Building. Kostnaden för bygget uppgår till 45 miljoner kronor och det är Västtrafik som kommer att förvalta och äga Landvetter Resecentrum, medan Härryda kommun kommer att ansvara för markanläggningarna. Invigning den 20 januari 2012 09:30 (ej för allmänheten) Invigningstal och bandklippning av kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun, Annette Eiserman-Wikström, Västtrafiks ordförande Leif Blomqvist samt Västra Götalandsregionens chef för infrastruktur och IT, Rolf Thor. 12:00 Trafikstart för Landvetter Resecentrum. Trafikledare från Buss i Väst, Nettbuss och Keolis kommer finnas på plats. För mer information: Stefan Ekman, infrachef Västtrafik 0706-42 28 98 Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99