Institutet för informationsteknologi

IT-avtal - Hur skriver vi säkra avtal?

Evenemang

14
FEB
Östermalm, Stockholm
-

Kursen behandlar viktiga juridiska frågeställningar som förekommer när vi ska skriva avtal i en IT-, tele- eller datakommunikationsupphandling. I samband med detta kommer vi att diskutera hur vi kan utforma våra avtal och villkor för att undvika oklarheter eller obalans i avtalsförhållandena. Vi tittar även närmare på vilka villkor som ingår i de vanligaste standardavtalen i branschen, deras egenheter och fallgropar. Vi diskuterar hur avtalen är uppbyggda, vad som är särskilt viktigt att tänka på, i vilka sammanhang de är tänkta att användas och vilka särskilda fallgropar som de inrymmer.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget