ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier

ITPS inbjuder till seminarium den 21 mars:

Evenemang

21
MAR
 
Kommersialisering av universitetsforskning – ett seminarium om hur universitet i USA, Japan och Kina gör för att öka kommersialisering av forskning inom livsvetenskaperna samt vad Sverige kan lära av detta Universitet bidrar i innovationssystem på en mängd sätt. Under senare år har politiska initiativ främst fokuserat på universitetens förmåga att patentera, licensiera och skapa nya företag, med förhoppning om att detta ska bidra till ekonomisk tillväxt. ITPS har, genom fallstudier i USA, Japan och Kina, studerat vilka utmaningar andra länder upplever på nationell, regional och universitetsnivå, samt vilka åtgärder som vidtas. Studiens resultat pekar på att det finns ett antal generiska utmaningar för kommersialisering av forskning. Rapporten erbjuder ett ramverk för policydiskussion genom att sortera dessa utma­nin­gar under tre områden: kritisk massa, effektiva överföringssystem och interaktion. En slutsats är att åtgärder för att öka kommersialisering av forskning inom livsvetenskaperna måste samordnas inom dessa tre områden, vilket innebär nya utmaningar för såväl politiken som för universitets- och högskolesystemet. Efter att för­fattarna har presenterat rapporten (skriven på engelska och delas ut på seminariet), inbjuds publiken till diskussion kring rapportens slutsatser och deras policyimplikationer för Sverige. 09.00-09.10 Välkommen/Introduktion Suzanne Håkansson, ITPS 09.10-09.20 Vad hindrar, respektive främjar kommersialisering av universitetsforskning? Anna S Nilsson, ITPS Washington 09.20-09.35 USA -ledaren, vars system nu möter kritik Anna S Nilsson, ITPS Washington 09.35-09.50 Japan - kommer nya reformer att stärka kommersialisering av akademisk forskning? Henrik Fridén, VINNOVA tidigare ITPS Tokyo 09.50-10.05 Kina - nybörjaren som satsar stort men missar viktiga aspekter Sylvia Schwaag Serger, ITPS Peking 10.05-10.25 Generiska utmaningar i kommersialisering av universitetsforskning & relevans för Sverige i pågpende debatter om bl a lärarundantaget Anna S Nilsson, ITPS Washington 10.25-10.40 Kaffe 10.40-10.50 Kerstin Eliasson, statssekreterare Utbildnings- och kulturdepartementet 10.50-11.00 Olof Sandberg, ämnesråd Näringsdepartementet Frågestund/debatt 11.00-12.00 Moderator: Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Välkommen! Seminariet kommer även att hållas i Umeå den 20 mars och Lund den 23 mars men i kortare form. För information kring dessa evenemang, kontakta Marianne Löfgren