Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

IVA-seminarium om internationell teknikförsäljning: Kapplöpningen på den globala marknaden

Evenemang

30
NOV
IVAs Konferenscenter
  -
Vilka förändringar står internationell teknikförsäljning inför? Det är en av flera frågor som diskuteras på Ingenjörsvetenskapsakademiens seminarium om ”Internationell teknikförsäljning - igår, idag och imorgon” den 30 november. Bland talarna finns Gunnar Brock, vd för Atlas Copco och Gunilla Nordström, vd Sony Ericsson Mobile Communications, Kina. Globaliseringen gör att svenska företag idag möter en helt annan konkurrenssituation än tidigare. Vid sidan av de geografiskt expanderande marknaderna har även nya sektorer öppnats för konkurrens och nya kundgrupper utvecklas. · Hur påverkas de svenska företagen? · Var kommer teknik, tjänster och produkter att utvecklas och produceras? Hur kan nya och innovativa varor och tjänster exploateras internationellt? Vilka utmaningar står små innovativa teknikbolag inför? · Kommer växelverkan mellan stora och små företag att förändras? Talarna är Gunnar Brock, vd för Atlas Copco, Gunilla Nordström, vd Sony Ericsson Mobile Communications (China) Co, Ltd, Åke Svensson, vd för Saab AB, Tomas Puusepp, vd Elekta AB och Tom Francke, vd XCounter AB. Seminariet är en present till IVAs hedersledamot Peter Wallenberg som fyllde 80 tidigare i år. Tid: Torsdagen den 30 november kl. 17.15 - 19.30 Plats: IVAs Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm OBS! Vänligen anmäl närvaro. För information och anmälan: Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 08-791 30 41, 070-747 58 68, bb@iva.se Program 17.15 Samling 17.30 Internationell teknikförsäljning - igår, idag och imorgon Välkommen Hans Dalborg, IVAs preses Inledning Gunnar Brock, vd för Atlas Copco Paneldiskussion med erfarenheter från telecomsektorn, försvarssektorn, verkstadsindustrin och medicinsk teknik. Gunilla Nordstöm, vd Sony Ericsson Mobile Communications (China) Co, Ltd Åke Svensson, vd för Saab AB Tomas Puusepp, vd Elekta AB Tom Francke, vd XCounter AB. 19.15 Slutord Lena Treschow Torell, vd IVA Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se