Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

IVA:s Näringslivsråd bjuder in till frukostmöte med Jan Johansson, koncernchef SCA: Från skog till konsument

Evenemang

11
SEP
IVAs Konferenscenter, Bankettsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm
  -
Jan Johansson fick sitt drömjobb när han bytte från gruvor till blöjor och toapapper. Efter snart ett år som koncernchef på SCA ger han sin bild av var SCA står idag och vilka utmaningar som väntar framöver. Möt honom på IVAs frukostmöte 11 september. SCA tillverkar papper och konsumentprodukter. Hygiendelen inom SCA ska växa och expandera. I årets halvårsrapport bedömer SCA att rörelseresultaten inom Förpackningar och Skogsindustriprodukter kommer att vara fortsatt pressade under resten av året. Samtidigt ser man en fortsatt stark hygienverksamhet. Användningen av mjukpapper går hand i hand med välfärdsutvecklingen i världen. Världsmarknaden uppgår till över 290 miljarder SEK. Europa utgör drygt en fjärdedel. Tillväxten i Västeuropa är cirka 3 procent per år. Östeuropa växer betydligt snabbare. SCA har 50 000 anställda med försäljning i ett 90-tal länder och produktion i 60 länder. År 2007 omsatte bolaget drygt 11 miljarder Euro. SCAs 10 största marknader är i storleksordning: Storbritannien, Tyskland, USA, Frankrike, Sverige, Italien, Nederländerna, Spanien, Danmark och Australien. Jan Johansson har tidigare bland annat varit vd på Boliden, ordförande för basindustrins elbolag BasEl och chef för elmarknad på Vattenfall. Frågor som tas upp är: * Marknaden för råvaror * Energi och klimat * Globalisering IVAs Näringslivsråd bjuder in till diskussion och debatt kring avgörande frågor om Sveriges utveckling. IVA och Näringslivsrådet är en kunskapsbank - ett nätverk bestående av mer än tusen människor i företag och på högskolor, inom stat och näringsliv, i Sverige och utomlands. Bredden i kompetens är en förutsättning för IVA:s förmåga att kombinera kunskap i nya banor. Genom medlemskap i Näringslivsrådet erbjuds företag tillgång till hela IVA:s nätverk. Medlemmarna deltar aktivt i IVA:s program och i avdelningarnas seminarieverksamhet. Rådet ordnar dessutom egna debatter och seminarier, där ledamöterna kan knyta kontakter utanför den egna näringsgrenen och få kunskapsutbyte om de senaste trenderna inom teknik och ekonomi. Tid: Torsdagen den 11 september kl: 7.30-8.55 Plats: IVAs Konferenscenter, Bankettsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm För information och anmälan: Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, 08-791 30 41, 070-747 58 68, bb@iva.se Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se