Ja till Livet

JA till Livet kommenterar SVT-program direkt

Evenemang

21
AUG
http://blog.jatilllivet.se
  -
Programmet Existens handlar tisdag 21 augusti om förändringen av SOSFS 1990:8, hanteringen av aborterade foster. RFSU har i åtskilliga år drivit detta krav och nu är arbetet med förändringarna i full gång Socialstyrelsen. Ikväll kommenterar JA till Livet SVT:s program direkt på föreningens blogg: http://blog.jatilllivet.se. Varmt välkomna.