Rikskonserter

Jazz - marknad - visioner - Now´s the time?

Evenemang

17
MAR
Nalen
 
Vilka krav och möjligheter står morgondagens jazzmusiker inför? Vilka kunskaper krävs förutom de rent musikaliska? Hur kommunicerar man med en publik. Och hur fångar man mediers uppmärksamhet? Det är några av de frågor seminariet Now´s the time? ställer, diskuterar och försöker besvara 17 mars kl 12.00 på Nalen. Medverkar gör en panel bestående av en handfull studenter och lika många representanter från arrangörsledet, digital distribution, musikexport och skivbolag - alla beredda att ge sin syn på hur en ung musiker ska få igång sin karriär. I panelen sitter bland andra artisten Marit Bergman, Kenneth Johansson, länsmusikchef för Musik Gävleborg, J-O Otness, Molde Jazz Festival, och Anna Moore, SONY/BMG. Moderator är Odd Sneeggen, ansvarig för promotion på Stim/Svensk Musik. Seminariet riktar sig i förstone till studerande vid musikhögskolor, folkhögskolor och liknande men också till redan etablerade ensembler och grupper och inte minst allmänheten. Mer information: Odd Sneeggen, tel: 08 783 88 59 Esbjörn Mårtensson, tel: 08-669 02 40