Rikspolisstyrelsen

Jönköping: Inbjudan till media - Poliser utbildas i den nya trafikstrategin

Evenemang

08
FEB
Hotel Tre Liljor
  -
Trafikfrågor engagerar och berör de flesta på olika sätt. Sedan 2006 finns en ny nationell trafikstrategi som den svenska polisen ska arbeta utifrån. Just nu utbildas länets poliser i den nya strategin. Torsdagen den 8 februari välkomnas media att ta del av utbildningen. Den nya nationella trafikstrategin har ett antal övergripande mål, däribland: • Ökad trygghet i samhället genom ökad trygghet i trafiken • Minskat antal trafikolyckor med personskador och dödade • Ökad regelefterlevnad på vägtrafikområdet, med färre onyktra, färre utan bilbälte, färre hastighetsöverträdelser osv. – Tanken med utbildningen att alla poliser i yttre tjänst ska få kunskap om den nya trafikstrategin och sedan arbeta utifrån denna. Därför genomför nu polisen ett antal utbildningstillfällen tillsammans med Vägverket, säger Göran Bäckström, som är chef för trafikenheten i länet. Inbjudan till media Media hälsas välkomna att ta del av utbildningen som torsdagen den 8 februari genomförs på Hotel Tre Liljor, Storgatan 28 i Värnamo. Tiden är kl. 13.00-14.00. Kontaktperson: Göran Bäckström, chef för Trafikenheten, Polismyndigheten i Jönköpings län, tel. 0705-640 825.