Vanguard Sverige

John Seddon gästar IHM: Rethinking Management for Lean Service

Evenemang

30
MAR
IHM Business School, Warfvinges väg 39, Kungsholmen, Stockholm
  -
Många serviceorganisationer uttalar att de sätter kunden i centrum. Den dominerande tanken, bl a inom Lean, är att kundernas efterfrågan ska styra verksamheten. Samtidigt finns många idéer och metoder om hur man får medarbetarna att dra åt samma håll och öka servicegraden. Men bara några få serviceorganisationer har lyckats genomföra idéerna och metoderna med framgång. "Den gamla principen att ge order och kontrollera fungerar inte längre. Det finns ett bättre sätt att utforma och leda arbetet - ett bättre sätt att få arbetet att fungera väl", hävdar John Seddon, VD för Vanguard Consulting, gästprofessor och gästforskare vid ett flertal universitet. Välkommen till en inspirerande förmiddag med författaren till boken "Freedom från Command and Control; Rethinking Management for Lean Service". John förklarar hur ett toppstyrt beslutsfattande har skapat höga kostnader och service av dålig kvalitet och förpassat chefer långt ifrån sina kunder och sin egen verksamhet. Boken bryter ny mark och Seddon visar på hur ett systemtänkande leder till förbättrad service, större vinster, lägre kostnader högre engagemang och ökad motivation. John Seddon tillämpar Toyotas produktionssystem (TPS) på serviceorganisationer och visar hur Toyota-systemets principer måste omformuleras innan de kan användas i serviceorganisationer. Seminariet är för dig som arbetar med verksamhets- eller företagsutveckling och som är intresserad av att släppa den interna kontrollen och styrningen och istället utgå från kundvärde som ledstjärna för det interna arbetet. Det hålls på engelska. Professor John Seddon talks about 'Rethinking Lean Service', how systems thinking requires lean to be reconsidered and how such a reexamination shows up where lean went wrong. “Systems thinking, John says, is a better way to make work work.” Are the things your managers do today helping or hindering performance? Do you want your managers to stop and think? John will stimulate and challenge thinking with astonishing case studies and examples. As you follow his criticism of traditional 'command and control' thinking you will see yourself there is a better way. "The value of systems thinking is just that - a better way to make the work work. The challenge, however, is first you." Seminar fee: SEK 595 plus VAT. His book "Freedom from Command and Control; Rethinking Lean for Service" is included in the fee. IHM i samarbete med Studentlitteratur. Den svenska utgåvan av boken ingår i seminarieavgiften

Registrering

Anmäl dig till evenemanget