Utrikesdepartementet

Jordbrukskrisen i Afrika diskuteras i Stockholm

Evenemang

08
MAR
Stockholm
-   -
Afrika söder om Sahara är den enda region i världen där fattigdomen ökar. Där går utvecklingen långsammare än på andra håll. En viktig orsak till detta är krisen i det afrikanska jordbruket. Avkastningen räknat per hektar eller per arbetare ligger nästan stilla, särskilt när det gäller matgrödor. Krisen har många orsaker: omvärldens handels- och jordbrukspolitik, ländernas egen politik, bristen på fungerande marknader, bristen på viktiga insatsvaror med mera. En särskilt inbjuden grupp av internationella forskare och beslutsfattare möts i Stockholm 8-9 mars för att diskutera problemen och vilka åtgärder som är mest angeläget att vidta. Bland de medverkande finns - Eleni Gabre-Madhin, jordbruksforskare från Etiopien, - Peter Hazell, jordbruksforskare från Storbritannien, med en lång internationell karriär i ämnet afrikanskt jordbruk, - Willie Odwongo, chef för Programme for the Modernization of Agriculture i Uganda, - Alexander Sarris, chef på handel- och råvaruavdelningen på FN:s jordbruksprogram, FAO. Denna internationella workshop kring frågor om jordbruksutveckling i Afrika söder om Sahara arrangeras av Utrikesdepartementets internationella expertgrupp för utvecklingsfrågor, EGDI. Biståndsminister Carin Jämtin inleder. Journalister som vill träffa någon av de medverkande kan kontakta Mats Hårsmar. Kontakt: Mats Hårsmar Ämnessakkunnig, Enheten för global utvecklingspolitik UD 070 460 00 33 Lena Tranberg Informatör Press, informations- och kulturenheten UD 08-405 57 ------------------------- Externa länkar ------------------------- Läs mer om EGDI (på engelska) (http://www.egdi.gov.se/)