Blendow Group AB

Juristbarometern 2012

Evenemang

19
APR
Moderna Museet, Skeppsholmen, Stockholm
 
Rätt talang på rätt plats - Strategier för att rekrytera och behålla nyckelpersoner. Den 19 april arrangerar BG Research ett halvdagsseminarium i Stockholm. Under förmiddagen presenteras delar av resultatet från Juristbarometern 2012. Juristbarometern är en attityds- och kunskapsundersökning som kartlägger vad morgondagens jurister förväntar sig och kräver av arbetsgivaren. Rapporten har sedan lanseringen 2004 fungerat som ett effektivt verktyg i såväl marknads- som rekryteringsplanen hos många företag och organisationer. Som seminariedeltagare erhåller du hela Juristbarometerrapporten. Det viktigaste för att de unga talangerna ska trivas på sin arbetsplats är att de har kul på jobbet, att de får utvecklas och att det finns en god företagskultur. Första talaren och moderator för dagen är Anna Dyhre, employment branding-expert med många års erfarenhet av att bygga arbetsgivares varumärken för effektiv rekrytering. Dagen avslutas med en paneldebatt kring ämnet. Är du journalist och intresserad av att komma? Kontakta Kristina Bexelius, kristina.bexelius@blendow.se, 0735-186163

Registrering

Anmäl dig till evenemanget