Läkare för Miljön

KADMIUM I SLAM: RISKERNA BELYSES PÅ LÄKARSTÄMMAN

Evenemang

21
NOV
Svenska Mässan, Göteborg, sal H2.
  -
"Nya insikter om kadmiums breda skadepanorama" är titeln på symposiet vi ordnar på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Göteborg 1-3.12. Medverkande är läkarna Lars Barregård, Agneta Åkesson, Bettina Julin, Björn Fagerberg, Carl-Gustaf Elinder, Jan Eriksson samt forskarna Jan Eriksson och Helena Parkman.