Svenska Kammarkören

Kärlekens väg

Evenemang

15
MAR
Göteborgs Domkyrka
 

Få texter har inspirerat så många tonsättare som Jesu sju ord på korset.

Vi får höra tonsättningar från renässansen till vår egen tid av just dessa texter när Svenska Kammarkören med sin dirigent Simon Phipps gästar Domkyrkan med ett program som har fått namnet Kärlekens väg.

Bland tonsättarna kan nämnas Orlando Gibbons, Carlo Gesualdo, Francis Poulenc, vår egen Sven-Erik Bäck och inte minst Gregorio Allegri vars Miserere på sin tid (1600-talet) endast fick framföras i Sixtinska kapellet. Nu får den ljuda i Gustavi Domkyrka söndagen den 15 mars.

Svenska Kammarkören

Simon Phipps, dirigent