Göteborgs botaniska trädgård

Kaffetåren den bästa är - Värmande nationaldryck ställs ut på Botaniska

Evenemang

04
NOV
Botaniskas växthus
-
Näst intill en svensk nationaldryck – det måste nog kaffet kallas. Och i sin strävan att sprida kunskap om våra nyttoväxter presenterar nu Göteborgs botaniska trädgård en ny utställning där kaffet exponeras i helfigur. Kaffe i natur och kultur är ett oerhört vidsträckt ämnesområde. En av utställningens tyngdpunkter är själva växten, dess botanik och kemiska sammansättning – koffeinets effekter på människokroppen inte minst. En annan är produktionen – olika framställningsmetoder, kaffeindustrins betydelse i världshandeln. En tredje är kaffets kulturhistoria. Och kulturhistorien är i sanning rik. Den börjar med en gammal etiopisk legend om hur getherden Kaldi någon gång på 800-talet uppmärksammade att hans djur blev smått tokiga då de mumsade i sig röda bär från kaffebuskens grenar. Så småningom lärde man sig att rosta bönorna (fröna) i bären – ett måste för att själva kaffearomen ska framträda – och bereda en dryck därav. Efter hand spreds bruket så via Turkiet till Europas huvudstäder, och på 1800-talet växte mängder av kaffehus fram - i London som i Stockholm. På båda ställena såg de makthavande med oro på dessa folkliga mötesplatser. Förbud utfärdades men kaffedrickandet stod inte att hejda. ”Kaffetåren den bästa är”, som ett folkligt talesätt lyder. Till kulturhistorien hör också allsköns utensilier. På utställningen visas bl.a. en hel del äldre kaffekvarnar och rostningsredskap. Utställningen pågår mellan lördagen den 4 november och söndagen den 7 januari och äger rum i Botaniskas växthus. Med början nu i helgen ordnas flera specialvisningar för allmänheten, varvid besökarna bjuds på provsmakning av olika sorters kaffe. Här rör det sig inte om de blandningar som konsumenterna vanligen kan välja mellan, utan om rena sorter – t.ex. ”Kalossi”, en indonesisk sort av säregen och hög kvalitet. Göteborgs botaniska trädgård http://www.gotbot.se Pressbild, kaffebär (foto: Magnus Neuendorf) http://www.gotbot.se/kaffebar.jpg Kontaktperson: Magnus Neuendorf, tel. 031-741 11 15 eller 0704-41 47 32.