Cherry

Kallelse till årsstämma i Cherryföretagen AB (publ)

Evenemang

22
MAY
Konferens Spårvägshallarna med adress BirgerJarlsgatan 57B i Stockholm
 

Aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 maj klockan 13.00 i Konferens Spårvägshallarna med adress BirgerJarlsgatan 57B i Stockholm