Kungsleden Fastighets AB

Kallelse till årsstämma i Kungsleden AB (publ)

Evenemang

06
APR
Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm
 
Kungsleden AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 6 april 2006 kl.14.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3, Stockholm. Kallelsen innehåller de ärenden som ankommer på årsstämman samt: · Styrelsens förslag till årsstämman att genomföra aktiesplit, 3:1, genom ändring av bolagsordningens § 5. · Anpassning av bolagsordningen till nya aktiebolagsrättsliga regler. Valberedningen har vad gäller val av styrelse föreslagit att styrelsen skall utökas med en ledamot samt föreslagit omval av Jens Engwall, Mats Israelsson, Bengt Kjell, Jonas Nyrén, Anna Weiner-Jiffer och Per-Anders Ovin samt nyval av Jan Nygren. Jan Nygren är vice VD i SAAB AB samt bland annat ordförande i SAAB Ericsson Space AB och i Näringslivets Säkerhetsdelegation samt ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning XI för utbildning och forskning och ÖB:s råd för samhällskontakter. Kungsleden AB (publ) Jens Engwall Bilaga: Kallelse till årsstämma För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release is available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Fastighetsportföljen består av 779 fastigheter med ett bokfört värde om 25,8 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 148 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999