MSC Konsult AB

Kallelse till årsstämma i MSC Konsult AB (publ)

Evenemang

04
MAY
City konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
 

Aktieägarna i MSC Konsult AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2006,
kl. 16.00, City konferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Kallelsens fullständiga lydelse återfinns på företagets hemsida: www.msc.se

MSC Konsult AB
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Muazzam Choudhury, VD, tel. nr 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21
Jenny Kjelvik, Ekonomichef, tel. nr. 08 - 446 55 12, 070- 910 22 25

MSC är ett IT företag med inriktning på Verksamhetsutveckling, Systemutveckling och Förvaltning, Drift och Infrastruktur samt Utbildning. MSC har sin primära marknad inom branscherna bank och finans, försäkring, transport samt offentlig sektor. MSCs affärsidé är att leverera värdeskapande IT-lösningar som hjälper kunden att realisera affärsnyttan med IT. MSC är en IT-leverantör och tar helhetsansvar enligt kunderna önskemål. Målet är att vara en kompetent och effektiv samarbetspartner. Utbildningsverksamheten drivs i det helägda dotterbolaget Index Utbildning AB. MSC sysselsätter cirka 45 personer. År 2005 uppgick nettoomsättningen till 42 mkr. Bolaget grundades 1987 och B-aktien noterades på OMX Stockholmbörsens O-lista 1998.