ChronTech Pharma AB

Kallelse till årsstämma i Tripep AB

Evenemang

05
APR
Kilsalen, Berns Konferens, Berzelii Park i Stockholm.
 
Årsstämma i Tripep AB genomförs onsdagen den 5 april 2006 kl. 18.00 i Kilsalen, Berns Konferens, Berzelii Park i Stockholm. Utöver gängse ordinarie frågor innehåller kallelsen följande förslag till beslut: · Förändring av bolagsordningen. · Bemyndigande att besluta om nyemission. · Omval av nomineringskommittén. Kallelsen bifogas denna pressrelease och kommer att införas i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar den 8 mars 2006. Årsredovisningen för 2005 kommer att distribueras till samtliga aktieägare med post med början den 23 mars 2006 och läggs samtidigt ut på bolagets hemsida, www.tripep.se.