Elekta AB

KALLELSE TILL ELEKTAS BOLAGSSTÄMMA

Evenemang

25
SEP
Polstjärnan Konferens, Sveavägen 77 i Stockholm
 
Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma kl.15.00 tisdagen den 25 september 2007 hos Polstjärnan Konferens, Sveavägen 77 i Stockholm.