Vadstena kommun

Kallelse/underrättelse

Evenemang

14
FEB
Wasagårdens matsal, Vadstena
 
Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Wasagårdens matsal, Vadstena, onsdagen den 14 februari 2007, kl 18.30. Ärenden * Val av protokolljusterare Justering av protokollet kommer att ske på kommunledningskontoret onsdagen den 21 febru-ari 2007, kl 08.00. * Godkännande av kungörelsen 1. Information om möjligheten för mindre kommuner att etablera ett eget försäkringsbolag 2. Förslag till avfallsplan för Motala och Vadstena kommuner 3. Antagande av detaljplan för Klosterängen 5 - detaljplan för enbostadshus 4. Godkännande av nytt reglemente för pensionärsrådet 5. Fördelning av kommunalrådens tjänstgöring och arvode under mandatperioden 2007-2010. Bildande av kommitté för översyn av arvoden till förtroendevalda 6. Motion angående Rödtornet i Vadstena 7. Valärenden 8. Meddelanden Inger Gustafsson Printz Ordförande