Rikspolisstyrelsen

Kalmar: Presskonferens 27/2 ang tillfällig vapenamnesti

Evenemang

27
FEB
 
Regeringen beslutade för en tid sedan om att en tillfällig lag om vapenamnesti skall gälla för tiden 2007-03-01—05-31. Avsikten med lagen är att få tag i den mängd av illegala vapen och ammunition som finns i vårt land. Vid den senaste vapenamnestin 1993 lämnades det in ca 17 000 vapen och 15 ton ammunition till polisen i Sverige. Bedömningen denna gången är att man får in ca 4 000 vapen och en hel del ammunition. Huvudregeln är att vapen och ammunition som lämnas in till polisen skall skrotas. Vid Polismyndigheten i Kalmar län förbereder vi nu vår receptionspersonal och våra vapenhandläggare på den ökade mängden av ärenden som kommer in samt på de säkerhetsmässiga rutiner som måste förnyas för att dessa vapen skall kunna tas om hand på ett säkert sätt. För att allmänheten skall få en korrekt information om vad som gäller under amnestitiden inbjuder Polismyndigheten i Kalmar län samtlig media till: Presskonferens Tisdagen den 27 februari 2007 kl. 13.00 i Polishuset i Kalmar Om så önskas kan Vimmerby tidning och Västerviks Tidningen kopplas upp via högtalartelefon. Besked om detta erbjudandet måste i så fall lämnas till undertecknad senast samma dag kl. 10.00. Från Polismyndigheten kommer chefen för Förvaltningsavdelningen polisintendenten Charlotte Tornheden, Polismyndighetens säkerhetsansvarige kommissarien Håkan Johansson och undertecknad att närvara. Eventuella frågor om presskonferensen besvaras av Sven-Erik Karlsson, tel. 0480-45 60 20, 070-699 72 18.