Rabash

Kampanjer som fungerar

Evenemang

11
MAR
Nordic Light Hotel, 7 Vasaplan, 10137 Stockholm
  -

Ett seminarium där vi fördjupar oss i hur man skapar framgångsrika webb- och kampanjstrategier.

Syftet med sammankomsten är att öka kunskapen kring hur budskap når genomslagskraft och mätbara resultat. Antalet platser är begränsat och riktar sig i första hand till dig som arbetar med kampanjer, webb och kommunikation.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget