KFUM Sverige

KFUMs Ungdomskommunranking 2013

Evenemang

02
DEC
http://kfum.se
KFUM Sveriges Ungdomskommunranking följer årligen upp alla Sveriges 290 kommuners satsningar på barn och unga inom olika domäner. Förhoppningsvis kommer detta bidra till ett tydligare fokus på kommunernas ansvar för våra ungdomars välbefinnande samt erbjuda ett underlag för diskussion kring olika sätt att arbeta med ungdomsfrågor på lokal nivå.