Kristdemokraterna, KD

Kick-off för Kristdemokraternas landsomfattande kampanj: Upp till kamp för äldres rättigheter

Evenemang

02
APR
Torpa Serviceboende, Klostergatan 68, i Jönköping
 

Många pensionärer känner en stor otrygghet inför sin ålderdom. Oro för att
inte få den tid och uppmärksamhet som krävs och oro för att inte få den
vård och de mediciner som de behöver. De känner även en stor osäkerhet
inför hur de skall bo när de blir gamla. Socialdemokraterna har haft 12 år
på att upprusta äldreomsorgen och trots alla löften så duggar skandalerna
tätt. Nu får det vara nog. Äldreomsorgen behöver upprustas. Och det är
kristdemokraterna som har förslagen.

Tisdagen den 2 maj inviger Maria Larsson, vice partiledare och Acko
Ankarberg Johansson, kommunalråd i Jönköping, Kristdemokraternas
landsomfattande kampanj med fokus på äldreomsorgen.

Plats: Torpa Serviceboende , Klostergatan 68, i Jönköping
Tid: Tisdagen den 2 maj kl. 09.30

För mer information:

Maria Larsson
Vice partiledare
mobil. 070-3439585

Acko Ankarberg Johansson
Kommunalråd i Jönköping
mobil. 070-556 55 26

Mia Frisk
Ombudsman
mobil. 070-728 22 25

Susanne Ahlström
Pressekreterare
mobil. 076-527 25 73

Välkommen!