Virtual Intelligence VQ AB

Knowledge Management - en affärskritisk lönsamhetsfaktor - kurs i KM 22 september 2010

Evenemang

22
SEP
Stockholms Handelskammare, Västra Trädgårdsgatan 9, Stockholm
  -

Välkommen till kurs i knowledge management (KM), som arrangeras av InfoTorg i samarbete med konsultbyrån Virtual Intelligence VQ.

Under två timmar kommer vi att visa dig och gemensamt diskutera kring hur KM-arbetet konkret kan bidra till ökad lönsamhet och affärsnytta i verksamheten.

Vi bjuder på
- bubbel med tilltugg
- ett välfyllt program

Det kommer att handla om
- Vad som innefattas i KM-arbetet
- Hur KM-arbetet kan organiseras
- Hur bättre kunskapsdelning lägger grunden för nytänkande
- Nyttjande av extern information och externa tjänster
- Internationella och nationella trender inom området

Registrering

Anmäl dig till evenemanget