Alerta Bokförlaget

Kolonisterna på hjortronmyrarna

Evenemang

09
NOV
Bokcaé Pilgatan Pilgatan 14 90331 Umeå
  -
Författaren Lilian O. Montmar berättar om bakgrunden till kolonisationen i Västerbottens inland. Staten erbjöd kolonat och dikningsarbete på Norrlands myrar. 1922 far industriarbetare till Vilhelmina, travar i hatt och lågskor i djup snö för att bli kolonister på lappmarksmyrarna i väglöst land. Hur gick det?