Alerta Bokförlaget

Kolonisterna på hjortronmyrarna

Evenemang

03
MAR
ABF-PRO akademin i Eskilstuna
  -
LiLian O. Montmar berättar om ett stycke svensk arbetarhistoria.Arbetslösa Eskilstunabor dikade myrar i Västerbottens väglösa land. Bildpresentation och föredrag om bakgrunden till kolonisationen i Norrland på 1920-talet.