Vägverket

Kom och se Norra länken!

Evenemang

21
SEP
Norrtull, Albano och Värtan
  -
Söndagen den 21 september klockan 11-15 hålls öppet hus på arbetsplatserna vid Norrtull, Albano och Värtan. På alla platser kan du se film och utställningar om Norra länken. Personal från Vägverket och våra entreprenörer svarar på frågor och guidar. Vi bjuder på kaffe och kaka. Välkomna! OBS! Bär oömma kläder och skor om du vill besöka arbetsplatserna. Norrtull Här kan du kan du se den stora schaktgropen där en betongtunnel ska byggas och göra ett guidat besök i bergtunnlarna. Intresset för tunnelbesök brukar vara stort så var beredd på köbildning. Åk kommunalt, ingen parkering finns. Albano Även här kan du besöka bergtunnlarna på en guidad visning. Intresset för tunnelbesök brukar vara stort så var beredd på köbildning. Det finns möjlighet till parkering i området. Värtan Här kan du se hur en schaktgrop byggs och provköra små maskiner. Stockholms stad visar också upp vilka planer man har för området. Det finns möjlighet till parkering i området. Frågor besvaras av: Marianne Dunér, informationschef, Vägverket Region Stockholm tel. 070-224 14 52. Norra länken är ett av Sveriges största vägbyggnadsprojekt. En del av länken, ca 1 km, togs i trafik redan 1996. Den sträcka som nu byggs, ca 4 km, går huvudsakligen i tunnlar. Norra länken beräknas öppna för trafik 2015. Norra länken sträcker sig mellan Norrtull och Värtan och har en anslutning till Roslagsvägen vid universitetet. Tillsammans med Södra länken och Essingeleden kommer den att bilda ett centralt beläget och sammanhängande trafikledssystem. Eftersom länken huvudsakligen går i tunnlar påverkas stadsbilden inte nämnvärt. Norra länken är en trafikled av riksintresse genom sin koppling till Värtahamnen och Frihamnen, landets viktigaste hamnar för gods- och persontrafik till Baltikum, Finland och Ryssland. Norra länken är en viktig pusselbit för att lösa regionens trafikproblem. Den nya trafikleden skapar samtidigt nya möjligheter för Stockholmsregionen, bland annat planerar staden nya bostäder och arbetsplatser i Värtaområdet.