Utbildningsdepartementet

Kommittén Aktionsgruppen för barnkultur: Så stärker vi barnkulturen

Evenemang

26
MAR
Pressrummet i Rosenbad
 

Inbjudan till presskonferens
Aktionsgruppen för barnkultur presenterar sitt betänkande
”Tänka framåt men göra nu”

Barnkulturen i Sverige är både underdimensionerad och ojämlikt fördelad. Slump och uppväxtvillkor är avgörande för om ett barn får uppleva och själv skapa kultur. Detta visade aktionsgruppens kartläggning av den offentligt finansierade kulturen för barn.* För att nå upp till en nivå som bättre överensstämmer med FN:s barnkonvention, läroplaner och kulturpolitiska mål krävs kraftfulla insatser.

I Aktionsgruppen för barnkulturs betänkande presenteras:

· Vilken kultur barnen själva efterfrågar
· Hur alla barn kan få möta och utöva kultur
· Hur barnkulturen kan finansieras

Tid: Onsdagen den 26 april klockan 11.00
Plats: Pressrummet i Rosenbad

Betänkandet presenteras av:
Lotta Lundgren, ordf i Aktionsgruppen för barnkultur och vd/verksamhetsledare för Drömmarnas Hus, Malmö

Närvarande ledamöter:
Alireza Afshari, Barn och ungdomskonsulent, Stockholms stadsbibliotek
Zargam Asadi, kommunalråd Örebro
Susin Lindblom, förbundsdirektör Dramatikerförbundet Stockholm
Per Sjöberg, kulturchef Karlskoga
Gertrud Widerberg, barnkulturarbetare Grebbestad
Thor Fossland, rektor Värnamo Folkhögskola
Vivi-Ann Nilsson, kommunalpolitiker, Göteborg
Expert: Suzanne Osten, konstnärlig ledare för Unga Klara, Stockholms stadsteater, filmregissör och professor i regi på Dramatiska institutet