Statsrådsberedningen

Kommittén för EU-debatt

Evenemang

08
MAR
Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm
 

Kvinnor, jämlikhet, EU och du - ett seminarium om jämställdhetsarbetet i EU

I samband med den internationella kvinnodagen den 8 mars är flera jämställdhetspolitiska initiativ aktuella på EU:s dagordning. EU-kommissionen presenterar en färdplan för jämställdhetsarbetet, den svenska regeringen har tillsammans med ett antal andra medlemsländer lanserat en "jämställdhetspakt" och förslag om ett europeiskt jämställdhetsinstitut behandlas i Europaparlamentet.

Kommittén för EU-debatt vill under kvinnodagen belysa den roll EU har och skulle kunna ha när det gäller jämställdhet. Vi vill också stimulera till debatt om de förslag som nu har lagts när det gäller unionens fortsatta jämställdhetsarbete.

Några av de frågeställningar som kommer att beröras är:
- Hur kan EU verka för kvinnors mänskliga rättigheter?
- Innebär EU:s utvidgning ett bakslag för jämställdheten?
- Vad betyder EU för svensk jämställdhet och vilket inflytande har Sverige på EU?

Välkomna till en debatt mellan några av de mest inflytelserika opinionsbildarna inom europeisk jämställdhetspolitik.

Medverkande:
Lise Bergh, statssekreterare hos jämställdhetsministern Pia Engström Lindgren, stf Jämställdhetsombudsman/chef juridiska enheten Anna Hedh (s), europaparlamentariker, suppleant i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot folkpartiet liberalerna biståndstaleskvinna (fp) och grundare liberala feministnätverket Felira

Moderator: Per Wirtén, journalist

Anmälan till: info@eu-debatt.nu
Tel: 08-543 561 50

Tid och plats:
Onsdagen den 8 mars kl. 09:00-11:00
Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 1, Stockholm

Kontakt:
Maria Ermanno Fäldner
Projektledare
08-405 29 11
070-211 27 03

Sara Estmer
Pressansvarig
08- 405 55 94