Nyköpings kommun

Kommunalråden Urban Granström, Malin Hagerström, Nicklas Franzén och Jonas Hultberg bjuder in till pressinformation om arbetet med kommunens budget för 2015.

Evenemang

04
SEP
Utanför förskolan Korvetten på Brandholmen
 

Sedan budgetförutsättningarna lades fast i april av kommunstyrelsen har mycket hänt i Nyköping. Inflyttning och nya befolkningssiffror förändrar förutsättningarna för Nyköping. Vi vill informera om vad det betyder inför 2015.

För mer information kontakta:
Urban Granström (S) tel. 073-773 79 83
Malin Hagerström (Mp) tel. 070-765 39 95
Nicklas Franzén (V) tel. 073-773 70 02
Jonas Hultberg (Mp) tel. 073-142 52 67