Tingsryds kommun

Kommunfullmäktige 30/11

Evenemang

30
NOV
Tingsryds Folkpark, Mårslycke
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE sammanträder torsdagen den 30 november 2006 kl 15.00 i Tingsryds Folkpark, Mårslycke, för behandling av följande ärenden: * Information om måltidsverksamheten, kostchef Gunilla Holmewi-Nilsson * Matpriser enligt SoL och LSS * Socialplan 2007 * Val av ledamöter och ersättare till förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Södra Smålands kommuner och landsting * Kommunens deltagande i föreningen Kommuner i Sydost * Försäljning av fastigheten Tingsryd Vinkeln 1 * Försäljning av del av fastigheten Tingsryd 12:1 * Integrationspolitiskt program för Tingsryds kommun * Om- och tillbyggnad, Linneryds skola * Ändring av avtal mellan Tingsryds kommun och TAIF gällande köp av lärartjänst till ishockeygymnasiet * Förslag till ändring av renhållningstaxa för Tingsryds kommun * Förslag till ändring av taxa för Tingsryds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning * Förslag till barnomsorgstaxa för Tingsryds kommun * Förslag till budget 2007 och verksamhetsplan för 2008 – 2009 * Svar på motion om att Tingsryds kommun ska söka medlemskap i Sveriges Ekokommuner * Svar på motion om seniorbostäder i Tingsryds kommun * Inkommen motion * Revisorernas bedömning av Tingsryds kommuns delårsrapport per 2006-08-31 Sven-Erik Svensson Sara Rudolfsson Ordförande Sekreterare Handlingarna, inklusive förslag till budget för år 2007 och verksamhetsplan för 2008 – 2009, finns tillgängliga på kommunkansliet, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100