Ability Partner

Kommunikativt ledarskap

Evenemang

27
APR
-

Att stödja cheferna och utveckla deras kommunikativa förmåga!

Extrainsatt tillfälle
Det har varit ett stort intresse för konferensen "Kommunikativt ledarskap" som gick i januari, därför sätter vi in detta extrainsatta tillfälle i april. Konferensen i januari fick 4,15 i snittbetyg*, workshopen var fullbokad och 100% av deltagarna* rekommenderar någon annan att gå på ett evenemang arrangerat av Ability Partner.

Utveckla chefernas kommunikativa förmåga
Ability Partnes research visar att många företag och organisationer arbetar med att utveckla chefernas kommunikativa förmåga och det kommunikativa ledarskapet. Området är högt prioriterat hos såväl informations- som HR-avdelningen och vi är därför glada över att kunna presentera denna nyutvecklade konferens som tar upp hur du på bästa sätt kan stödja cheferna och utveckla det kommunikativa ledarskapet.

Under konferensen får du ta del av aktuell forskning, expertkunskaper och praktikfall från såväl privat som offentlig sektor.

Moderator och talare
Monica Berglund, VD, Nordisk Kommunikation

Keynote speaker
Sven Hamrefors, Professor, Mälardalens Högskola

Övriga talare och praktikfall
Cecilia Sjöholm, Skånes Universitetssjukhus
Ingela Larsen, Ansvarig intern kommunikation, Telge
Sara Lodin, HR-strateg, Telge
Ann-Christine Berg, Director Internal & Corporate Communications, AstraZeneca
Mårten Westberg, Analytiker och expert kommunikativt ledarskap, Netsurvey
Charlie Nordblom, Vice President Corporate Communication, Volvokoncernen
Karin Ronander, Director Internal Communications, Ericsson
Maria Unde Westerberg, Informationsstrateg, Hyresgästföreningen

Ur konferensinnehållet
• Ditt förhållningssätt och din roll som specialist och coach för att stödja cheferna
• Så kan du införa ett kommunikativt ledarskap och ge cheferna tillgång till metoder och verktyg som förbättrar deras kommunikativa förmåga
• Hur du säljer in nyttan med kommunikativt ledarskap och får cheferna att själva prioritera och ta ansvar för sin kommunikation
• Kommunikativt ledarskap som drivkraft i förändringsarbetet och förverkligandet av verksamhetens strategier och mål
• Att ta ett helhetsgrepp om den interna kommunikation, ledarskapet och värderingarna för en mer kommunikativ organisation
• Hur du kan använda kommunikativt ledarskapsindex för att mäta och utveckla det kommunikativa ledarskapet i hela organisationen
• Samverkan mellan HR och information för att på bästa sätt stödja cheferna och utveckla deras kommunikativa förmåga

Separat bokningsbar workshop
Att ge cheferna tillgång till konkreta verktyg och metoder för kommunikativt ledarskap

* Källa: Utvärderingsenkät från konferensen Kommunikativt ledarskap 27-28 januari 2010. Deltagarna fick bedöma konferensen på en skala på 1-5, där 1 är underkänd och 5 mycket bra.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget