Kemikalieinspektionen

Konferens: Forum för giftfri miljö

Evenemang

18
NOV
Summit Solna Gate i Solna. T-bana: Vreten
  -
Forum för giftfri miljö är en konferens som arrangeras av Kemikalieinspektionen. Det är en mötesplats för myndigheter, forskare, näringsliv, organisationer och andra som är intresserade av kemikaliefrågor och arbetet för en giftfri miljö. Under dagen diskuteras aktuella kemikaliefrågor, forskning, tillsyn, vad som sker inom EU och internationellt och vilka förändringar som behövs för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Under dagen har vi sex delseminarier. Du kan anmäla dig två av dem. Delseminarier: 1. Hur får företag och konsumenter information om kemikalieinnehållet i varor? 2. Några goda exempel på substitution av farliga kemikalier. 3. Vilka nya EU-regler kan vi förvänta oss som berör kemikalier i varor? 4. Hur kan tillsynen över kemikalier i varor förbättras? 5. Hur kan forskningen ge det stöd som beslutsfattare och andra behöver? 6. Kemikalier och klimat – två ödesfrågor som behöver gemensam strategi Möt också Kemikalieinspektionens nya generaldirektör Nina Cromnier och ta chansen att se och diskutera filmen Underkastelsen med dokumentärfilmaren Stefan Jarl. Anmälan görs på konferensens egen webbplats www.kemi.se/konferens2010 senast den 4 november. Konferensen inleds och avslutas gemensamt i den stora hörsalen. Du kan anmäla dig till två av sex delseminarier som hålls mitt på dagen. 1. Hur får företagare och konsumenter information om kemikalieinnehållet i varor? 2. Presentation av några goda exempel på substitution av farliga kemikalier. 3. Vilka nya EU-regler kan vi förvänta oss som berör kemikalier i varor? 4. Hur kan tillsynen över kemikalier i varor förbättras? 5. Hur kan forskningen ge det stöd som beslutsfattare och andra behöver? 6. Kemikalier och klimat – två ödesfrågor som behöver en gemensam strategi?

Registrering

Anmäl dig till evenemanget